top of page

אודות

המכון הישראלי לתיאטרון פלייבק טיפולי הוקם מתוך הכרה בהיקף ובעצמה של האפשרויות הטמונות בתיאטרון הפלייבק כצורת טיפול עצמאית ומתוך כוונה להרחיב ולפתח אפשרויות אלו. מטרתנו היא להכשיר מטפלים שיוכלו לעשות שימוש מעמיק ויצירתי בכלי חדשני זה בהתחשב במסגרת ובאוכלוסיה בה הם מטפלים. במקביל ברצוננו להרחיב את פעילות תיאטרון הפלייבק הטיפולי ולהטמיעו יותר ויותר במסגרות הטיפוליות השונות.

ניר רז
  מקים ומנהל המכון

המכון נוצר מתוך עשר שנות פעילות קבוצת הלמידה "האינקובטור". קבוצה זו כללה מטפלים ממקצועות שונים והיא הקבוצה הראשונה בעולם ששמה לעצמה למטרה לחקור ולפתח את הפלייבק כצורת טיפול. 

רונן קובלסקי
מקים וראש המכון

אנו מעוניינים ליצור במכון מרחב ללמידה מרחיבה, מעמיקה, חווייתית ויצירתית, שתסייע לסטודנט לפתח את מיומנויותיו וכישרונותיו כמטפל יוצר ויצירתי תוך מגע חווייתי עם החומר הנלמד

על תיאטרון פלייבק טיפולי

 

תיאטרון הפלייבק הטיפולי טומן בחובו את תמצית הכוח המרפא של אמנות התיאטרון ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה. ברמת הפרט יוצר תיאטרון הפלייבק הטיפולי מרחב פוטנציאלי משחקי סביב הסיפור והתכנים התוך נפשיים הגלומים בו – דבר המאפשר ביטוי סימבולי של תכנים תוך נפשיים מודחקים ועיבוד שלהם בצורה אפשרית יותר לעיכול ולהפנמה מחדש.

העבודה הקבוצתית המתמשכת מאפשרת בירור מעמיק של יחסי ההעברה ומערכות יחסי האובייקט המתקיימות בקבוצה, הרחבה של מרחב המעבר במישור האישי והקבוצתי והעצמת חוויות מתקנות של אמפתיה והפנמה מחדש. במסגרת תהליך העבודה עוברים חברי הקבוצה שוב ושוב בין מצב בו ניתנת להם ההזדמנות "לשחק את האחר", לבחון ולתרגל את החוויה והיכולת להתבונן על המציאות מנקודת ראותו, לבין "לתת לאחר לשחק אותי" – לעשות שימוש באחר לשם הרחבת פרספקטיבת ההסתכלות של העצמי.

תהליך זה מספק לחברי הקבוצה אימון מתמשך באמפתיה ובהבנה של האחר ועמידה על הסיפוק, הקשיים והשאיפה לתיקון הכרוכים בכך. כל זאת מתוך פעולה דרמטית, אילתור ומשחק. בנוסף לכך מגבירה העבודה הקבוצתית בתיאטרון הפלייבק תהליכים של גיבוש ולכידות קבוצתית ומאפשר הבהרה ועיבוד מעמיקים ויצירתיים של מטריקס ההשלכות הקבוצתית והלא מודע הקבוצתי.

 

ברמה הקהילתית והחברתית מאפשר תיאטרון הפלייבק הטיפולי העצמה של קולות מוחלשים ומושתקים, גילוי ועיבוד של מערכת המיתוסים הקהילתית והאצת תהליכי פתרון קונפליקטים.

רקע היסטורי ומקורות השראה

תיאטרון הפלייבק הטיפולי נוצר מתוך הצורה התיאטרונית של תיאטרון הפלייבק. צורה זו נוצרה בשנת 1974 בניו יורק על ידי ג'ונתן פוקס – אחת מדמויות המפתח בהתפתחות הפסיכודרמה ומחבר ספר הלימוד המרכזי בתחום  "The Essential Moreno". צורת תיאטרון זו שאבה השראה מהפסיכודרמה, מאסכולת פרנקפורט בפסיכולוגיה, מתיאטרון האימפרוביזציה, מתיאטרון המדוכאים של אוגוסטו בואל

ומפדגוגית המדוכאים של פאולו פריירה.

 

כבר כצורה תיאטרונית הדגיש תיאטרון הפלייבק שילוב של אמפתיה, עומק פסיכולוגי ויצירתיות אמנותית ובמובן מסוים דרש מהשחקנים שילוב של מיומנויות תיאטרוניות וטיפוליות. צורת תיאטרון זו התפשטה מאז כאש בשדה קוצים וכיום קיימות מאות קבוצות תיאטרון פלייבק ברחבי העולם כולו.

במקביל להתפשטות תיאטרון הפלייבק הופיעו שימושים בצורת תיאטרון זו בתוך מערכים

טיפוליים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות. תיאטרון פלייבק אף נלמד כטכניקה טיפולית בתכניות

שונות ללימודי דרמה-תרפיה ופסיכודרמה. 

bottom of page